2% gyventojų pajamų mokesčio parama. Kaip tai padaryti?

Prašymo pateikimas paštu

Užpildytą ir pasirašytą prašymą (įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną, el.paštą, datą) dėkite į voką. Formai pildyti reikiamas Padėkime Ereliams fondo rekvizitų pavyzdys čia:

Elektroniniu būdu
 1. Prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką, arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę.
 2. Kairiame meniu pasirinkite „Pildyti formą“ skiltį ir sąraše rasite FR0512 formą (03 versiją).
 3. Ties šia forma sąraše spauskite ikoną/mygtuką “Pildyti formą tiesiogiai portale”.
 4. Užpildykite reikalaujamus formos duomenis (pavyzdys).
  • E1 – Gavėjo tipas: 2
  • E2 – Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 126201082
  • E3- Mokesčio dalies paskirtis: Padėkime ereliams
  • E4 – Mokesčio dalies dydis (procentais): 2
  • E5 – Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: pasirinkti metai
 5. Spauskite „Pateikti deklaraciją“
Prašymo pateikimas tiesiogiai VMI darbuotojui

Užpildytą ir pasirašytą prašymą galite pateikti tiesiogiai apskrities VMI darbuotojams.
Jums artimiausios VMI adresus rasite čia.