Tikrinome kaip saugomos lizdavietės

2016 metais tikrinome mažųjų erelių rėksnių lizdaviečių apsaugos būklę pasirinktose teritorijose. Paukščių perėjimo sezono metu birželio – rugpjūčio mėnesiais Šiaurės, Rytų, Vakarų ir vidurio Lietuvoje patikrinome dešimtis šių erelių lizdų.

 

Eglėje sukrautas mažojo erelio rėksnio lizdas

Tikslas – sužinoti kaip miškuose laikomasi šių paukščių lizdaviečių apsaugos reikalavimų. Lizdaviečių apsaugą užtikrina Miško kirtimo taisyklės, po to kai duomenys apie jas perduodami Valstybinei miškų tarnybai ir Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinei sistemai. Per pastaruosius 5 veiklos metus pateikėme duomenis apie arti trijų šimtų mažojo erelio rėksnio lizdų. Šie duomenys toliau naudojami projektuojant miško kirtimus tiek valstybiniuose tiek ir privačiuose miškuose tam, kad erelių lizdavietės būtų išsaugotos nuo sunaikinimo.

Eglėje sukrautą lizdą ne visada lengva pastebėti

Patikrinę daugiau kaip pusšimtį mažųjų erelių rėksnių lizdaviečių, kurios turi būti saugomos, nustatėme tik vieną atvejį, kai šių paukščių lizdavietė buvo sunaikinta iškirtus mišką. Tai atsitiko Kaišiadorių r. sav. teritorijoje, Keturokų miške, kuriame 2012 metais rastą lizdą paukščiai kas metai užimdavo. Užfiksavę šį atvejį kreipėmės į Aplinkos ministeriją ir į Valstybinę miškų tarnybą, norėdami sužinoti kodėl buvo išduotas leidimas kirsti mišką šioje mažojo erelio rėksnio lizdavietėje, jei pagal galiojančias miško kirtimo taisykles šios rūšies paukščių lizdai saugomi nustatant apie juos 100 m spindulio veisimosi vietas, kuriose miško kirtimai ribojami.

todėl medžio kamienas pažymimas dažų juosta.
Užaugęs mažojo erelio rėksnio jauniklis lizde

Gavome išsamų atsakymą iš Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio poskyrio, kad praūžęs škvalas sukėlė rimtus padarinius šiame miške, medynai mažojo erelio rėksnio lizdavietėje ir aplinkiniuose sklypuose buvo stipriai išlaužyti ir išvartyti. Leidimas kirsti mišką plynuoju sanitariniu kirtimu mažojo erelio rėksnio lizdavietėje buvo išduotas atsižvelgiant į 2016 m. kovo 14 d. Miško sanitarinės apsaugos skyriaus sudarytos komisijos parengtą Numatomų iškirsti plynaisiais sanitariniais miško kirtimais medynų medžių būklės įvertinimo pažymą, komisijos parengtą apžiūrėjus medynus mažojo erelio rėksnio lizdavietėje ir šalia jos. Apžiūrėdama pažeistą lizdavietę komisija paties lizdo nerado, todėl privataus miško savininkui nurodė kirtimo metu aptikus medį su mažojo erelio rėksnio lizdu, jį išsaugoti. Tačiau kertant mišką buvo rastas tik vėjo nulaužtas medis, kuriame anksčiau buvo lizdas, o pats lizdas rastas iškritęs ant žemės po nulaužtais medžiais.

Mažojo erelio rėksnio lizdavietėje iškirstas miškas

Stebėsenos rezultatai nudžiugino, nes patikrinę didelį skaičių lizdaviečių miškuose, kuriuose intensyviai ūkininkaujama, tyčinių lizdaviečių sunaikinimo atvejų nenustatėmė. 2017 metais lizdaviečių priežiūros darbus tęsime toliau.