Paukščiai – Lietuvos ambasadoriai

Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejus (1918-2018 m.).

Kasmet milijonai Lietuvos paukščių migruoja į įvairias Europos šalis, Aziją, nemažai jų pasiekia Afrikos žemyną. Tai savotiški mūsų šalies ambasadoriai. Dalis sparnuočių ant savo kojos turi žiedą – lietuvišką „pasą“ su Kauno zoologijos muziejaus adresu. Projekto metu 2017-2018 m., visuose etnografiniuose Lietuvos regionuose spalvotais žiedais lizduose planuojama apžieduoti 200 vnt. (po 100 vnt. kasmet) saugomų paukščių rūšių: juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, juodųjų ir rudųjų peslių, jūrinių erelių, žuvininkų jauniklių (vadiname juos „specialiaisiais ambasadoriais“). Numatyta 10-čiai šių paukščių uždėti GPS siųstuvus (vadiname juos „akredituotais ambasadoriais“). Palydovinio ryšio pagalba bus stebima siųstuvus turinčių paukščių – „akredituotų Lietuvos ambasadorių“ migracija, šį informacija bus skelbiama viešai. Registruosime žieduotų paukščių aptikimą jų migracijų keliuose ir žiemavietėse. Informacinių priemonių pagalba skleisime žinią apie saugomas paukščių rūšis, paukščių migraciją, jos metu tykančius pavojus, apsaugos priemones. O svarbiausia – kartu su paukščiais garsinsime Lietuvos vardą pasaulyje mūsų valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejaus proga.

Estijoje į lizdą grįžo juodieji gandrai. Patinas žieduotas ir su GPS siųstuvu ant nugaros. Tiesioginė transliacija iš lizdo galima stebėti čia:

Looduskalender.ee/tiesiogiai

Plačiau apie projektą skaitykite:

zoomuziejus.lt/Pauksciai-ambasadoriai_2017.pdf

ziedavimas.lt/projektas-pauksciai-lietuvos-ambasadoriai

„Specialusis Lietuvos ambasadorius“ – mažojo erelio rėksnio jauniklis

Nuotrauka iš Padėkime Ereliams archyvo