Jūrinio erelio stebėjimo rezultatai – 2017

2017 metais skaičiuojame jau penkioliktą sezoną, kai vykstame stebėti ir tirti didžiausių Lietuvos plėšriųjų paukščių – jūrinių erelių. Nors šių paukščių pavadinimas ir susijęs su jūra, ereliai gyvena visoje Lietuvos teritorijoje, ypatingai ten kur yra tinkamų vandens telkinių – ežerų, upių, tvenkinių, pelkių. Retesni jie šiaurinėje šalies dalyje, o daugiausia jūrinių erelių gyvena ir peri Vakarų Lietuvoje, ypatingai Nemuno deltoje.

Jūrinių erelių apsaugos Lietuvoje projekto darbus šiais metais vykdome septyniose, šią mūsų veiklą parėmusiose savivaldybėse: Kaišiadorių, Kėdainių, Klaipėdos, Neringos, Rokiškio, Šiaulių ir Švenčionių. Kaip ir kiekvienais metais bendradarbiaujame su Nemuno deltos regioninio parko, Kuršių nerijos nacionalinio parko ir kitų saugomų teritorijų specialistais.

2017 metais lauko darbų metu bendromis jėgomis patikrinome per 170 jūrinių erelių lizdaviečių. Erelių sukrauti stambūs lizdai ne visada būna ilgaamžiai, kartais juos išpurto vėjai, kartais gali nudžiūti arba išvirsti ir patys medžiai. Taip atsitikus stambiausi mūsų krašto plėšrieji paukščiai krauna naują lizdą toje pačioje arba kitoje vietoje. Naują lizdą krauna ar užima dirbtinį ir naujai susidariusios šių paukščių poros.

Šiais stebėjimų metais suradome 18 naujų jūrinių erelių lizdų. Stebėjome kiek užimtuose lizduose išaugo jauniklių, kokį grobį jiems nešė suaugę paukščiai. Vidutiniškai lizduose buvo dažniausiai 2 arba 1, labai retai 3 jaunikliai. Visus juos žiedavome tam, kad galėtume sekti jų migracijos kelius, nustatyti žiemojimo vietas, o vėliau ir būsimų perėjimo teritorijų pasirinkimą. Remiantis šiais surinktais duomenimis nustatome rūšies populiacijų struktūrą, atskirų paukščių nugyventą amžių, jų žūties priežastis, net elgseną. Džiaugiamės, kad šiais 2017 metais pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais iš viso sužiedavome 51 jūrinių erelių jauniklį.

Kopdami į jūrinių erelių lizdus ornitologai naudoja alpinizmo įrangą

Lizduose dažniausiai išauga du jūrinių erelių jaunikliai

2017 metais pagal tarptautinę programą Lietuvoje tokiais spalvotais žiedais buvo paženklintas 51 jūrinių erelių jauniklis

Jūrinių erelių jauniklių žiedavimas lizde

Vykdomos jūrinių erelių apskaitos

Apie jūrinių erelių mitybą ornitologai daug sužino tyrinėdami erelių lizduose rastas grobio liekanas

Dalis jūrinių erelių lizdų išbyra, išvirsta su medžiu arba piktavališkai sunaikinami žmonių