Paukščių pažinimo seminaras Kaišiadorių urėdijos miškininkams

Mes ne tik patys stebime plėšriuosius paukščius ir suradę jų lizdus aiškinamės kas juose peri. Dešimtmečiais kaupta patirtimi dalinamės, galime parodyti ir paaiškinti kaip atpažinti skrendantį erelį, kaip atskirti vapsvaėdį nuo paprastojo suopio ar paukštvanagį nuo sketsakalio. Paukščius gal ir nesunkiai atskirsite, o jų sukrautus lizdus – jau sunkiau, ypač tuomet, kai lizdai užimti, bet dėl įvairių priežasčių juose neišaugo jaunikliai. Dar vienas rebusas – po lizdu rastos plunksnos, kiti požymiai, kurie gali padėti nustatyti lizdo šeimininką. Aiškinomės kada geriausias laikas stebėti paukščius, tikrinti jų lizdus. Tai žinoti labai svarbu, norint neišbaidyti retųjų sparnuočių.

Visais šiais klausimais dalinomės patirtimi su Kaišiadorių miškų urėdijos darbuotojais, kurių kasdienis darbas susijęs ir su retųjų paukščių apsauga. Seminaro metu matėme skrendantį juodąjį gandrą, mažąjį erelį rėksnį, paprastąjį suopį ir net vapsvaėdį. Miškuose netoli Kruonio ir Kauno marių apžiūrėjome jūrinio erelio, sketsakalio, mažojo erelio rėksnio ir paprastojo suopio tipiškus lizdus, o taip pat ir naujai surastą juodojo gandro lizdą. Turėjome progos pamėginti atpažinti įvairių plėšriųjų paukščių ir pelėdų rūšių plunksnas, aiškinomės jų panašumus ir skirtumus. Visi šie įgūdžiai tikrai pravers ateityje.

Pasibaigus renginiui išsiskirstėme apsikeitę patirtimi ir lydimi geros nuotaikos.

Kaišiadorių miškų urėdo S. Truskausko įvadinis žodis seminaro dalyviams

Mokslų daktaras R. Treinys dalinasi patirtimi kaip atpažinti skrydyje vapsvaėdį

     Kaišiadorių miškininkai įdėmiai klausėsi ir parengtos paskaitos ir praktinio pristatymo miške

     Paukščių stebėjimas ir rūšių atpažinimas Palimšio miško laukymėje

Aiškinamės kaip teisingai nustatyti lizdo vietą ir taikyti jo apsaugos priemones

Erelio rėksnio lizdas ten, viršuje

Po lizdu rasta erelio plunksna gali daug pasakyti

Aptarimas priemonių, taikytinų jūrinio erelio lizdavietėje

     Mokomės atskirti įvairių plėšriųjų paukščių ir pelėdų rūšių plunksnas

Pasibaigus mokymams – seminaro apibendrinimas

Nuotraukos iš Padėkime ereliams archyvo