Atstatėme tris buvusius lizdus juodiesiems gandrams

Kaišiadorių rajono miškuose įrengėme net tris dirbtinius lizdus juodiesiems gandrams. Lizdus kėlėme į tuos pačius ąžuolus ir į tas pačias vietas, kur prieš tai buvo natūralūs šių paukščių namai. Dėl įvairių priežasčių gandrai čia nebeperi jau eilę metų, nors jų buveinės išliko mažai pakitusios. Tikimės, kad dabar juodieji gandrai čia vėl sugrįš!

Pirmąjį dirbtinį lizdą įrengėme Beištrakių miške ten, kur vis dar tinkamos vietos perėti šiems retiems paukščiams – jie čia turėjo natūralų lizdą 2001-2006 metais. Tačiau tarpas tarp šį lizdą laikančių medžio šakų buvo per platus ir pasunkėjęs lizdas iškrito. Kadangi ir buveinė ir medis yra išlikę, nusprendėme padėti gandrams sugrįžti į šią vietą.

Antrąjį lizdą kėlėme Rumšiškių miške ten, kur juodųjų gandrų natūralus lizdas buvo žinomas 2000-2001 metais. Vėliau paukščiai iš čia pasitraukė – tikriausiai todėl, kad netoliese buvo iškirstas miškas ir atsivėrė atviros erdvės, kurių šie paukščiai vengia. Lizdo medis ir artima jo aplinka liko nepakitusi, o buvusios kirtavietės vietoje atsodintas miškas nors dar jaunas, bet jau gerokai pasistiebė į viršų. Vieta čia rami, šalia teka upelis.

Trečią dirbtinį lizdą įrengėme Joniliškių miške, kur lizde juoduosius gandrus stebėjome 2013-2014 metais. Vėliau lizdas po truputį byrėjo, nes buvo nepatogiai sukrautas ant ne vienodame aukštyje išaugusių ąžuolo šoninių šakų, ir liko tik nedidelė lizdo dalis. Dabar šioje vietoje paukščių laukia atnaujintas ir tvirtas lizdas.

Ačiū mus parėmusiems Kaišiadorių miškų urėdijos miškininkams.

Norėtumėte ir Jūs prisidėti prie tokių dovanų mūsų miškams ir paukščiams – susisiekime!

 Taip atrodė vienas iš lizdų, užimtas 2001 metais

O čia kitas – 2006 metais gandrų užimtas lizdas

Lizdas ąžuole pilnai išbyrėjęs

Norint įrengti lizdą pirmiausia reikia saugiai įlipti į medį

Tuomet ant žemės surenkama dirbtinio lizdo platforma

Ąžuole, buvusio lizdo vietoje šį platforma ir įtvirtinama

Ant jos užkeliama ir sukraunama paruošta lizdo medžiaga

           

Galiausiai – šakelėmis ir samanomis natūralizuojamas įrengto lizdo viršus

         

Pilnai užbaigti trys dirbtiniai lizdai lauks savo šeimininkų – juodųjų gandrų

Nuotraukos iš Padėkime ereliams archyvo