Jūrinio erelio stebėjimo rezultatai – 2018

2018 metais skaičiuojame jau šešioliktą sezoną, kai vykstame stebėti ir tirti didžiausių Lietuvos plėšriųjų paukščių – jūrinių erelių. Nors šių paukščių pavadinimas ir susijęs su jūra, ereliai gyvena visoje Lietuvos teritorijoje, ypatingai ten kur yra tinkamų vandens telkinių – ežerų, upių, tvenkinių, pelkių. Retesni jie šiaurinėje šalies dalyje, o daugiausia jūrinių erelių gyvena ir peri Vakarų Lietuvoje, ypatingai Nemuno deltoje. Lietuvoje peri 150 – 170 jūrinių erelių porų.

Jūrinių erelių apsaugos Lietuvoje projekto darbus šiais metais vykdome septyniose, šią mūsų veiklą parėmusiose savivaldybėse: Kaišiadorių, Kėdainių, Klaipėdos, Neringos, Prienų, Radviliškio bei Rokiškio. Kaip ir kiekvienais metais bendradarbiaujame su Nemuno deltos regioninio parko, Kuršių nerijos nacionalinio parko ir kitų saugomų teritorijų specialistais.

2018 metais lauko darbų metu bendromis jėgomis patikrinome per 200 jūrinių erelių lizdaviečių (natūralių bei dirbtinių lizdų). Šių erelių sukrauti stambūs lizdai ne visada būna ilgaamžiai, kartais juos išpurto vėjai, kartais gali nudžiūti arba išvirsti ir patys medžiai. Taip atsitikus stambiausi mūsų krašto plėšrieji paukščiai krauna naują lizdą toje pačioje arba kitoje vietoje. Naują lizdą krauna ar užima dirbtinį ir naujai susidariusios šių paukščių poros.

Šiais stebėjimų metais suradome 23 naujus jūrinių erelių lizdus. Stebėjome kiek užimtuose lizduose išaugo jauniklių, kokį grobį jiems nešė suaugę paukščiai. Vidutiniškai lizduose buvo dažniausiai 2 arba 1, labai retai 3 jaunikliai. Dauguma jų žiedavome tam, kad galėtume sekti jų migracijos kelius, nustatyti žiemojimo vietas, o vėliau ir būsimų perėjimo teritorijų pasirinkimą. Remiantis šiais surinktais duomenimis nustatome rūšies populiacijų struktūrą, atskirų paukščių nugyventą amžių, jų žūties priežastis, net elgseną. Džiaugiamės, kad šiais 2018 metais pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais iš viso sužiedavome net 57 jūrinių erelių jauniklius. Vienam paukščiui uždėtas GPS siųstuvas.

 

2018 metais pagal tarptautinę programą Lietuvoje tokiais spalvotais žiedais buvo paženklinti 57 jūrinių erelių jaunikliai.

 

Jūrinių erelių jauniklių žiedavimas Nemuno deltoje.

 

Vykdomos jūrinių erelių apskaitos.

 

Dalis jūrinių erelių lizdų išbyra, išvirsta su medžiu arba net piktavališkai sunaikinami žmonių.

Nuotraukos iš Padėkime ereliams archyvo